Polski producent
Polish producent
Komponenty najwyższej klasy
Top level components
5 lat gwarancji
5 years warranty

Kontakt

Dział handlowy

Piotr Abramczyk 660 582 101

[email protected]

Biuro i zakład produkcyjny

Polska, Bydgoszcz 63-875
Witebska 63

[email protected]

Zarząd firmy

Rafał Richter 601 966 788
Piotr Abramczyk 660 582 101

[email protected]
[email protected]