Polski producent
Polish producent
Komponenty najwyższej klasy
Top level components
5 lat gwarancji
5 years warranty

Klauzula

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STECOM sp z.o.o z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Witebskiej 63, NIP 953-257-05-24, wpisana do KRS Przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy pod numerem 0000307433. Reprezentowana przez Zarząd Spółki: Prezesa – Rafał Piotr Richter oraz Wiceprezesa zarządu – Piotr Dawid Abramczyk

Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Lidia Richter. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzaniem danych osobowych, można wysłać zapytanie na adres e-mail: [email protected]
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. .6 ust.1 a , b i c cyt, powyżej Rozporządzenia o RODO i w celu prowadzenia działań marketingowych , w tym pozyskanie i utrzymania klienta , zawarcia i realizacji umowy , sprzedaży produktów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą .
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane, w oparciu o następujące kryteria :
– dane potrzebne do wystawiania faktury oraz dowody księgowe – 5 lat od końca roku podatkowego
– realizacja umowy – 3 lat od jej zakończenia
– działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, chociażby poprzez profilowanie.

Z wyrazami szacunku