Polski producent
Polish producent
Komponenty najwyższej klasy
Top level components
5 lat gwarancji
5 years warranty

Kontakt

Dział projektowy

Monika Michałowska 882 779 508
Marta Rogalska 880 700 857

m.michalowska@stecom.pl
m.rogalska@stecom.pl

Dział handlowy

Adam Niedojadło 795 510 934
Angelika Niedojadło 694 923 136

a.niedojadlo@stecom.pl
a.maciag@stecom.pl

Biuro i zakład produkcyjny

Polska, Bydgoszcz 63-875
Witebska 63

biuro@stecom.pl

Zarząd firmy

Rafał Richter 601 966 788
Piotr Abramczyk 660 582 101

r.richter@stecom.pl
p.abramczyk@stecom.pl