Polski producent
Polish producent
Komponenty najwyższej klasy
Top level components
5 lat gwarancji
5 years warranty

Kontakt

Dział projektowy

Marta Rogalska 880 700 857

m.rogalska@stecom.pl

Dział handlowy
dzial-handlowy@stecom.pl

Biuro i zakład produkcyjny

Polska, Bydgoszcz 63-875
Witebska 63

biuro@stecom.pl

Zarząd firmy

Rafał Richter 601 966 788
Piotr Abramczyk 660 582 101

r.richter@stecom.pl
p.abramczyk@stecom.pl